vraag de expert

CarpetPro antischuimmiddel RM 761

Artikelnummer: 6.291-389.0

€64,79 excl. BTW
(€78,40 incl. BTW)

RM 761 2,5 LITER

  Beschrijving

  Het CarpetPro schuimblokkeringsmiddel RM 761 reduceert het ontstaan van schuim in vuilwaterreservoirs en verlengt de gebruiksduur van apparaten bij een sterke schuimontwikkeling. Geschikt voor veel typen apparaten.

  Feature: 1

  Onderdelenreiniging

  Feature: 2

  Autodealers en garages

  Feature: 3

  Voorbereiding van de wagen

  Feature: 4

  Bouw

  Feature: 5

  Natzuigen

  Feature: 6

  Gebouwreiniging

  Feature: 7

  Textieloppervlakken

  Feature: 8

  Hotels, gastronomie, catering

  Feature: 9

  Textieloppervlakken

  Feature: 10

  Gemeente

  Feature: 11

  Textieloppervlakken

  Feature: 12

  Retail

  Feature: 13

  Textieloppervlakken

  Feature: 14

  Industrie

  Feature: 15

  Textieloppervlakken

  Feature: 16

  Vorstvrij opbergen

  Feature: 17

  Schrob-/zuigmachines

  Feature: 18

  Sproei-extractieapparaten

  Feature: 19

  Tapijtreinigingsapparaten

  Feature: 20

  Stof-/waterzuigers

  Feature: 21

  Onderdelenreinigers

  Feature: 22

  Zeer effectief

  Feature: 23

  Sproei-extractieapparaat

  Feature: 24

  Vloerreinigingsapparaten

  Feature: 25

  Stof-/waterzuigers

  Feature: 26

  Onderdelenreinigers

  Feature: 27

  H315 Veroorzaakt huidirritatie.

  Feature: 28

  H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

  Feature: 29

  H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

  Feature: 30

  P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

  Feature: 31

  P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

  Feature: 32

  P405 Achter slot bewaren.

  Feature: 33

  P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.

  Toepassingsgebied
  Technische Specificaties

  Toepassingsgebied

  • Onderdelenreiniging
  • Autodealers en garages
  • Voorbereiding van de wagen
  • Bouw
  • Natzuigen
  • Gebouwreiniging
  • Textieloppervlakken
  • Hotels, gastronomie, catering
  • Textieloppervlakken
  • Gemeente
  • Textieloppervlakken
  • Retail
  • Textieloppervlakken
  • Industrie
  • Textieloppervlakken
  • Vorstvrij opbergen
  • Schrob-/zuigmachines
  • Sproei-extractieapparaten
  • Tapijtreinigingsapparaten
  • Stof-/waterzuigers
  • Onderdelenreinigers
  • Zeer effectief
  • Sproei-extractieapparaat
  • Vloerreinigingsapparaten
  • Stof-/waterzuigers
  • Onderdelenreinigers
  • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
  • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P405 Achter slot bewaren.
  • P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.

  Technische Specificaties

  Categorie
  Afmetingen (l x b x h)164 x 125 x 160 mm
  Gewicht2.1 kg
  Inhoud van de verpakking2.5 l
  Verpakkingseenheid5 Stuk(s)

  RM 761 2,5 LITER

   Beschrijving

   Het CarpetPro schuimblokkeringsmiddel RM 761 reduceert het ontstaan van schuim in vuilwaterreservoirs en verlengt de gebruiksduur van apparaten bij een sterke schuimontwikkeling. Geschikt voor veel typen apparaten.

   Feature: 1

   Onderdelenreiniging

   Feature: 2

   Autodealers en garages

   Feature: 3

   Voorbereiding van de wagen

   Feature: 4

   Bouw

   Feature: 5

   Natzuigen

   Feature: 6

   Gebouwreiniging

   Feature: 7

   Textieloppervlakken

   Feature: 8

   Hotels, gastronomie, catering

   Feature: 9

   Textieloppervlakken

   Feature: 10

   Gemeente

   Feature: 11

   Textieloppervlakken

   Feature: 12

   Retail

   Feature: 13

   Textieloppervlakken

   Feature: 14

   Industrie

   Feature: 15

   Textieloppervlakken

   Feature: 16

   Vorstvrij opbergen

   Feature: 17

   Schrob-/zuigmachines

   Feature: 18

   Sproei-extractieapparaten

   Feature: 19

   Tapijtreinigingsapparaten

   Feature: 20

   Stof-/waterzuigers

   Feature: 21

   Onderdelenreinigers

   Feature: 22

   Zeer effectief

   Feature: 23

   Sproei-extractieapparaat

   Feature: 24

   Vloerreinigingsapparaten

   Feature: 25

   Stof-/waterzuigers

   Feature: 26

   Onderdelenreinigers

   Feature: 27

   H315 Veroorzaakt huidirritatie.

   Feature: 28

   H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

   Feature: 29

   H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

   Feature: 30

   P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

   Feature: 31

   P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

   Feature: 32

   P405 Achter slot bewaren.

   Feature: 33

   P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.

   Toepassingsgebied
   Technische Specificaties

   Toepassingsgebied

   • Onderdelenreiniging
   • Autodealers en garages
   • Voorbereiding van de wagen
   • Bouw
   • Natzuigen
   • Gebouwreiniging
   • Textieloppervlakken
   • Hotels, gastronomie, catering
   • Textieloppervlakken
   • Gemeente
   • Textieloppervlakken
   • Retail
   • Textieloppervlakken
   • Industrie
   • Textieloppervlakken
   • Vorstvrij opbergen
   • Schrob-/zuigmachines
   • Sproei-extractieapparaten
   • Tapijtreinigingsapparaten
   • Stof-/waterzuigers
   • Onderdelenreinigers
   • Zeer effectief
   • Sproei-extractieapparaat
   • Vloerreinigingsapparaten
   • Stof-/waterzuigers
   • Onderdelenreinigers
   • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
   • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
   • H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
   • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
   • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
   • P405 Achter slot bewaren.
   • P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.

   Technische Specificaties

   Categorie
   Afmetingen (l x b x h)164 x 125 x 160 mm
   Gewicht2.1 kg
   Inhoud van de verpakking2.5 l
   Verpakkingseenheid5 Stuk(s)

   RM 761 2,5 LITER

    Beschrijving

    Het CarpetPro schuimblokkeringsmiddel RM 761 reduceert het ontstaan van schuim in vuilwaterreservoirs en verlengt de gebruiksduur van apparaten bij een sterke schuimontwikkeling. Geschikt voor veel typen apparaten.

    Feature: 1

    Onderdelenreiniging

    Feature: 2

    Autodealers en garages

    Feature: 3

    Voorbereiding van de wagen

    Feature: 4

    Bouw

    Feature: 5

    Natzuigen

    Feature: 6

    Gebouwreiniging

    Feature: 7

    Textieloppervlakken

    Feature: 8

    Hotels, gastronomie, catering

    Feature: 9

    Textieloppervlakken

    Feature: 10

    Gemeente

    Feature: 11

    Textieloppervlakken

    Feature: 12

    Retail

    Feature: 13

    Textieloppervlakken

    Feature: 14

    Industrie

    Feature: 15

    Textieloppervlakken

    Feature: 16

    Vorstvrij opbergen

    Feature: 17

    Schrob-/zuigmachines

    Feature: 18

    Sproei-extractieapparaten

    Feature: 19

    Tapijtreinigingsapparaten

    Feature: 20

    Stof-/waterzuigers

    Feature: 21

    Onderdelenreinigers

    Feature: 22

    Zeer effectief

    Feature: 23

    Sproei-extractieapparaat

    Feature: 24

    Vloerreinigingsapparaten

    Feature: 25

    Stof-/waterzuigers

    Feature: 26

    Onderdelenreinigers

    Feature: 27

    H315 Veroorzaakt huidirritatie.

    Feature: 28

    H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

    Feature: 29

    H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

    Feature: 30

    P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

    Feature: 31

    P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

    Feature: 32

    P405 Achter slot bewaren.

    Feature: 33

    P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.

    Toepassingsgebied
    Technische Specificaties

    Toepassingsgebied

    • Onderdelenreiniging
    • Autodealers en garages
    • Voorbereiding van de wagen
    • Bouw
    • Natzuigen
    • Gebouwreiniging
    • Textieloppervlakken
    • Hotels, gastronomie, catering
    • Textieloppervlakken
    • Gemeente
    • Textieloppervlakken
    • Retail
    • Textieloppervlakken
    • Industrie
    • Textieloppervlakken
    • Vorstvrij opbergen
    • Schrob-/zuigmachines
    • Sproei-extractieapparaten
    • Tapijtreinigingsapparaten
    • Stof-/waterzuigers
    • Onderdelenreinigers
    • Zeer effectief
    • Sproei-extractieapparaat
    • Vloerreinigingsapparaten
    • Stof-/waterzuigers
    • Onderdelenreinigers
    • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
    • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
    • H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
    • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
    • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
    • P405 Achter slot bewaren.
    • P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.

    Technische Specificaties

    Categorie
    Afmetingen (l x b x h)164 x 125 x 160 mm
    Gewicht2.1 kg
    Inhoud van de verpakking2.5 l
    Verpakkingseenheid5 Stuk(s)