vraag de expert

Actieve reiniger, zuur RM 25

Artikelnummer: 6.295-113.0

€79,75 excl. BTW
(€96,50 incl. BTW)

RM 25 ** 10 L

  Beschrijving

  Zuur hogedruk basisreinigingmiddel voor sanitaire ruimtes. Verwijdert aanslag van kalk, roest, bier- en melksteen alsook vet en eiwit. Uitermate geschikt voor de reiniging van tankinterieurs in de levensmiddelenbranche.

  Feature: 1

  Landbouw

  Feature: 2

  Vatenreiniging

  Feature: 3

  Melkruimtes

  Feature: 4

  Gebouwreiniging

  Feature: 5

  Sanitaire ruimtes

  Feature: 6

  Voedingsmiddelen- en drankenindustrie

  Feature: 7

  Voedseltanks

  Feature: 8

  Hotels, gastronomie, catering

  Feature: 9

  Sanitaire ruimtes

  Feature: 10

  Gemeente

  Feature: 11

  Sanitaire ruimtes

  Feature: 12

  Transport-, busbedrijven

  Feature: 13

  Voedseltanks

  Feature: 14

  In levensmiddelenbranche, grondig spoelen met drinkwater.

  Feature: 15

  Test het materiaal op een onopvallende plek op compatibiliteit.

  Feature: 16

  Laat de reinigingsoplossing niet opdrogen.

  Feature: 17

  Warmwatereenheden ten minste 2 minuten spoelen met koud water.

  Feature: 18

  Vorstvrij opbergen

  Feature: 19

  Het wordt aanbevolen afwisselend reinigingsmiddel en desinfectiemiddel te gebruiken om de vorming van resistente bacteriestammen te voorkomen.

  Feature: 20

  Hogedrukreinigers

  Feature: 21

  Spuittoestellen

  Feature: 22

  Effectief hogedruk-reinigingsmiddel

  Feature: 23

  Verwijdert hardnekkig vuil zoals kalkaanslag, roest-, vet-, eiwit- en melkvlekken

  Feature: 24

  Zachte reiniging

  Feature: 25

  Actieve reiniging bij elke temperatuur

  Feature: 26

  Tensiden biologisch afbreekbaar conform EG 648/2004

  Feature: 27

  Scheidt snel olie/water in de olieafscheider (afscheidingsvriendelijk=asf)

  Feature: 28

  NTA-vrij

  Feature: 29

  Hogedrukreinigers

  Feature: 30

  Primair mengsel aanbrengen met schoon water.

  Feature: 31

  Stel de dosering en temperatuur in op het apparaat

  Feature: 32

  1-80°C verwerkingstemperatuur.

  Feature: 33

  Reinig object, werk hierbij in overlappende delen.

  Feature: 34

  Laten inwerken.

  Feature: 35

  Inwerktijd 1-5 minuten, afhankelijk van vervuiling.

  Feature: 36

  Spoel oppervlakken goed met schoon water.

  Feature: 37

  Bij toepassingen met verwerking van levensmiddelen, grondig spoelen met drinkwater.

  Feature: 38

  Sproeitoestel

  Feature: 39

  Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.

  Feature: 40

  1-80°C verwerkingstemperatuur.

  Feature: 41

  Besproei object volledig met het product.

  Feature: 42

  Laten inwerken.

  Feature: 43

  Inwerktijd 1-5 minuten, afhankelijk van vervuiling.

  Feature: 44

  Reinig object.

  Feature: 45

  Spoelen met schoon water.

  Feature: 46

  Bij toepassingen met verwerking van levensmiddelen, grondig spoelen met drinkwater.

  Feature: 47

  Z 20 Bevat but-2-yn-1,4-diol. Kan een allergische reactie veroorzaken.

  Feature: 48

  H290 Kan bijtend zijn voor metalen.

  Feature: 49

  H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

  Feature: 50

  P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

  Feature: 51

  P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

  Feature: 52

  P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

  Feature: 53

  P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].

  Feature: 54

  P405 Achter slot bewaren.

  Feature: 55

  P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.

  Toepassingsgebied
  Technische Specificaties

  Toepassingsgebied

  • Landbouw
  • Vatenreiniging
  • Melkruimtes
  • Gebouwreiniging
  • Sanitaire ruimtes
  • Voedingsmiddelen- en drankenindustrie
  • Voedseltanks
  • Hotels, gastronomie, catering
  • Sanitaire ruimtes
  • Gemeente
  • Sanitaire ruimtes
  • Transport-, busbedrijven
  • Voedseltanks
  • In levensmiddelenbranche, grondig spoelen met drinkwater.
  • Test het materiaal op een onopvallende plek op compatibiliteit.
  • Laat de reinigingsoplossing niet opdrogen.
  • Warmwatereenheden ten minste 2 minuten spoelen met koud water.
  • Vorstvrij opbergen
  • Het wordt aanbevolen afwisselend reinigingsmiddel en desinfectiemiddel te gebruiken om de vorming van resistente bacteriestammen te voorkomen.
  • Hogedrukreinigers
  • Spuittoestellen
  • Effectief hogedruk-reinigingsmiddel
  • Verwijdert hardnekkig vuil zoals kalkaanslag, roest-, vet-, eiwit- en melkvlekken
  • Zachte reiniging
  • Actieve reiniging bij elke temperatuur
  • Tensiden biologisch afbreekbaar conform EG 648/2004
  • Scheidt snel olie/water in de olieafscheider (afscheidingsvriendelijk=asf)
  • NTA-vrij
  • Hogedrukreinigers
  • Primair mengsel aanbrengen met schoon water.
  • Stel de dosering en temperatuur in op het apparaat
  • 1-80°C verwerkingstemperatuur.
  • Reinig object, werk hierbij in overlappende delen.
  • Laten inwerken.
  • Inwerktijd 1-5 minuten, afhankelijk van vervuiling.
  • Spoel oppervlakken goed met schoon water.
  • Bij toepassingen met verwerking van levensmiddelen, grondig spoelen met drinkwater.
  • Sproeitoestel
  • Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
  • 1-80°C verwerkingstemperatuur.
  • Besproei object volledig met het product.
  • Laten inwerken.
  • Inwerktijd 1-5 minuten, afhankelijk van vervuiling.
  • Reinig object.
  • Spoelen met schoon water.
  • Bij toepassingen met verwerking van levensmiddelen, grondig spoelen met drinkwater.
  • Z 20 Bevat but-2-yn-1,4-diol. Kan een allergische reactie veroorzaken.
  • H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
  • H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
  • P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
  • P405 Achter slot bewaren.
  • P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.

  Technische Specificaties

  Categorie
  Afmetingen (l x b x h)230 x 188 x 307 mm
  Gewicht10.9 kg
  Inhoud van de verpakking10 l
  pH0.2
  Verpakkingseenheid1 Stuk(s)

  RM 25 ** 10 L

   Beschrijving

   Zuur hogedruk basisreinigingmiddel voor sanitaire ruimtes. Verwijdert aanslag van kalk, roest, bier- en melksteen alsook vet en eiwit. Uitermate geschikt voor de reiniging van tankinterieurs in de levensmiddelenbranche.

   Feature: 1

   Landbouw

   Feature: 2

   Vatenreiniging

   Feature: 3

   Melkruimtes

   Feature: 4

   Gebouwreiniging

   Feature: 5

   Sanitaire ruimtes

   Feature: 6

   Voedingsmiddelen- en drankenindustrie

   Feature: 7

   Voedseltanks

   Feature: 8

   Hotels, gastronomie, catering

   Feature: 9

   Sanitaire ruimtes

   Feature: 10

   Gemeente

   Feature: 11

   Sanitaire ruimtes

   Feature: 12

   Transport-, busbedrijven

   Feature: 13

   Voedseltanks

   Feature: 14

   In levensmiddelenbranche, grondig spoelen met drinkwater.

   Feature: 15

   Test het materiaal op een onopvallende plek op compatibiliteit.

   Feature: 16

   Laat de reinigingsoplossing niet opdrogen.

   Feature: 17

   Warmwatereenheden ten minste 2 minuten spoelen met koud water.

   Feature: 18

   Vorstvrij opbergen

   Feature: 19

   Het wordt aanbevolen afwisselend reinigingsmiddel en desinfectiemiddel te gebruiken om de vorming van resistente bacteriestammen te voorkomen.

   Feature: 20

   Hogedrukreinigers

   Feature: 21

   Spuittoestellen

   Feature: 22

   Effectief hogedruk-reinigingsmiddel

   Feature: 23

   Verwijdert hardnekkig vuil zoals kalkaanslag, roest-, vet-, eiwit- en melkvlekken

   Feature: 24

   Zachte reiniging

   Feature: 25

   Actieve reiniging bij elke temperatuur

   Feature: 26

   Tensiden biologisch afbreekbaar conform EG 648/2004

   Feature: 27

   Scheidt snel olie/water in de olieafscheider (afscheidingsvriendelijk=asf)

   Feature: 28

   NTA-vrij

   Feature: 29

   Hogedrukreinigers

   Feature: 30

   Primair mengsel aanbrengen met schoon water.

   Feature: 31

   Stel de dosering en temperatuur in op het apparaat

   Feature: 32

   1-80°C verwerkingstemperatuur.

   Feature: 33

   Reinig object, werk hierbij in overlappende delen.

   Feature: 34

   Laten inwerken.

   Feature: 35

   Inwerktijd 1-5 minuten, afhankelijk van vervuiling.

   Feature: 36

   Spoel oppervlakken goed met schoon water.

   Feature: 37

   Bij toepassingen met verwerking van levensmiddelen, grondig spoelen met drinkwater.

   Feature: 38

   Sproeitoestel

   Feature: 39

   Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.

   Feature: 40

   1-80°C verwerkingstemperatuur.

   Feature: 41

   Besproei object volledig met het product.

   Feature: 42

   Laten inwerken.

   Feature: 43

   Inwerktijd 1-5 minuten, afhankelijk van vervuiling.

   Feature: 44

   Reinig object.

   Feature: 45

   Spoelen met schoon water.

   Feature: 46

   Bij toepassingen met verwerking van levensmiddelen, grondig spoelen met drinkwater.

   Feature: 47

   Z 20 Bevat but-2-yn-1,4-diol. Kan een allergische reactie veroorzaken.

   Feature: 48

   H290 Kan bijtend zijn voor metalen.

   Feature: 49

   H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

   Feature: 50

   P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

   Feature: 51

   P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

   Feature: 52

   P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

   Feature: 53

   P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].

   Feature: 54

   P405 Achter slot bewaren.

   Feature: 55

   P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.

   Toepassingsgebied
   Technische Specificaties

   Toepassingsgebied

   • Landbouw
   • Vatenreiniging
   • Melkruimtes
   • Gebouwreiniging
   • Sanitaire ruimtes
   • Voedingsmiddelen- en drankenindustrie
   • Voedseltanks
   • Hotels, gastronomie, catering
   • Sanitaire ruimtes
   • Gemeente
   • Sanitaire ruimtes
   • Transport-, busbedrijven
   • Voedseltanks
   • In levensmiddelenbranche, grondig spoelen met drinkwater.
   • Test het materiaal op een onopvallende plek op compatibiliteit.
   • Laat de reinigingsoplossing niet opdrogen.
   • Warmwatereenheden ten minste 2 minuten spoelen met koud water.
   • Vorstvrij opbergen
   • Het wordt aanbevolen afwisselend reinigingsmiddel en desinfectiemiddel te gebruiken om de vorming van resistente bacteriestammen te voorkomen.
   • Hogedrukreinigers
   • Spuittoestellen
   • Effectief hogedruk-reinigingsmiddel
   • Verwijdert hardnekkig vuil zoals kalkaanslag, roest-, vet-, eiwit- en melkvlekken
   • Zachte reiniging
   • Actieve reiniging bij elke temperatuur
   • Tensiden biologisch afbreekbaar conform EG 648/2004
   • Scheidt snel olie/water in de olieafscheider (afscheidingsvriendelijk=asf)
   • NTA-vrij
   • Hogedrukreinigers
   • Primair mengsel aanbrengen met schoon water.
   • Stel de dosering en temperatuur in op het apparaat
   • 1-80°C verwerkingstemperatuur.
   • Reinig object, werk hierbij in overlappende delen.
   • Laten inwerken.
   • Inwerktijd 1-5 minuten, afhankelijk van vervuiling.
   • Spoel oppervlakken goed met schoon water.
   • Bij toepassingen met verwerking van levensmiddelen, grondig spoelen met drinkwater.
   • Sproeitoestel
   • Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
   • 1-80°C verwerkingstemperatuur.
   • Besproei object volledig met het product.
   • Laten inwerken.
   • Inwerktijd 1-5 minuten, afhankelijk van vervuiling.
   • Reinig object.
   • Spoelen met schoon water.
   • Bij toepassingen met verwerking van levensmiddelen, grondig spoelen met drinkwater.
   • Z 20 Bevat but-2-yn-1,4-diol. Kan een allergische reactie veroorzaken.
   • H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
   • H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
   • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
   • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
   • P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
   • P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
   • P405 Achter slot bewaren.
   • P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.

   Technische Specificaties

   Categorie
   Afmetingen (l x b x h)230 x 188 x 307 mm
   Gewicht10.9 kg
   Inhoud van de verpakking10 l
   pH0.2
   Verpakkingseenheid1 Stuk(s)

   RM 25 ** 10 L

    Beschrijving

    Zuur hogedruk basisreinigingmiddel voor sanitaire ruimtes. Verwijdert aanslag van kalk, roest, bier- en melksteen alsook vet en eiwit. Uitermate geschikt voor de reiniging van tankinterieurs in de levensmiddelenbranche.

    Feature: 1

    Landbouw

    Feature: 2

    Vatenreiniging

    Feature: 3

    Melkruimtes

    Feature: 4

    Gebouwreiniging

    Feature: 5

    Sanitaire ruimtes

    Feature: 6

    Voedingsmiddelen- en drankenindustrie

    Feature: 7

    Voedseltanks

    Feature: 8

    Hotels, gastronomie, catering

    Feature: 9

    Sanitaire ruimtes

    Feature: 10

    Gemeente

    Feature: 11

    Sanitaire ruimtes

    Feature: 12

    Transport-, busbedrijven

    Feature: 13

    Voedseltanks

    Feature: 14

    In levensmiddelenbranche, grondig spoelen met drinkwater.

    Feature: 15

    Test het materiaal op een onopvallende plek op compatibiliteit.

    Feature: 16

    Laat de reinigingsoplossing niet opdrogen.

    Feature: 17

    Warmwatereenheden ten minste 2 minuten spoelen met koud water.

    Feature: 18

    Vorstvrij opbergen

    Feature: 19

    Het wordt aanbevolen afwisselend reinigingsmiddel en desinfectiemiddel te gebruiken om de vorming van resistente bacteriestammen te voorkomen.

    Feature: 20

    Hogedrukreinigers

    Feature: 21

    Spuittoestellen

    Feature: 22

    Effectief hogedruk-reinigingsmiddel

    Feature: 23

    Verwijdert hardnekkig vuil zoals kalkaanslag, roest-, vet-, eiwit- en melkvlekken

    Feature: 24

    Zachte reiniging

    Feature: 25

    Actieve reiniging bij elke temperatuur

    Feature: 26

    Tensiden biologisch afbreekbaar conform EG 648/2004

    Feature: 27

    Scheidt snel olie/water in de olieafscheider (afscheidingsvriendelijk=asf)

    Feature: 28

    NTA-vrij

    Feature: 29

    Hogedrukreinigers

    Feature: 30

    Primair mengsel aanbrengen met schoon water.

    Feature: 31

    Stel de dosering en temperatuur in op het apparaat

    Feature: 32

    1-80°C verwerkingstemperatuur.

    Feature: 33

    Reinig object, werk hierbij in overlappende delen.

    Feature: 34

    Laten inwerken.

    Feature: 35

    Inwerktijd 1-5 minuten, afhankelijk van vervuiling.

    Feature: 36

    Spoel oppervlakken goed met schoon water.

    Feature: 37

    Bij toepassingen met verwerking van levensmiddelen, grondig spoelen met drinkwater.

    Feature: 38

    Sproeitoestel

    Feature: 39

    Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.

    Feature: 40

    1-80°C verwerkingstemperatuur.

    Feature: 41

    Besproei object volledig met het product.

    Feature: 42

    Laten inwerken.

    Feature: 43

    Inwerktijd 1-5 minuten, afhankelijk van vervuiling.

    Feature: 44

    Reinig object.

    Feature: 45

    Spoelen met schoon water.

    Feature: 46

    Bij toepassingen met verwerking van levensmiddelen, grondig spoelen met drinkwater.

    Feature: 47

    Z 20 Bevat but-2-yn-1,4-diol. Kan een allergische reactie veroorzaken.

    Feature: 48

    H290 Kan bijtend zijn voor metalen.

    Feature: 49

    H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

    Feature: 50

    P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

    Feature: 51

    P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

    Feature: 52

    P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

    Feature: 53

    P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].

    Feature: 54

    P405 Achter slot bewaren.

    Feature: 55

    P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.

    Toepassingsgebied
    Technische Specificaties

    Toepassingsgebied

    • Landbouw
    • Vatenreiniging
    • Melkruimtes
    • Gebouwreiniging
    • Sanitaire ruimtes
    • Voedingsmiddelen- en drankenindustrie
    • Voedseltanks
    • Hotels, gastronomie, catering
    • Sanitaire ruimtes
    • Gemeente
    • Sanitaire ruimtes
    • Transport-, busbedrijven
    • Voedseltanks
    • In levensmiddelenbranche, grondig spoelen met drinkwater.
    • Test het materiaal op een onopvallende plek op compatibiliteit.
    • Laat de reinigingsoplossing niet opdrogen.
    • Warmwatereenheden ten minste 2 minuten spoelen met koud water.
    • Vorstvrij opbergen
    • Het wordt aanbevolen afwisselend reinigingsmiddel en desinfectiemiddel te gebruiken om de vorming van resistente bacteriestammen te voorkomen.
    • Hogedrukreinigers
    • Spuittoestellen
    • Effectief hogedruk-reinigingsmiddel
    • Verwijdert hardnekkig vuil zoals kalkaanslag, roest-, vet-, eiwit- en melkvlekken
    • Zachte reiniging
    • Actieve reiniging bij elke temperatuur
    • Tensiden biologisch afbreekbaar conform EG 648/2004
    • Scheidt snel olie/water in de olieafscheider (afscheidingsvriendelijk=asf)
    • NTA-vrij
    • Hogedrukreinigers
    • Primair mengsel aanbrengen met schoon water.
    • Stel de dosering en temperatuur in op het apparaat
    • 1-80°C verwerkingstemperatuur.
    • Reinig object, werk hierbij in overlappende delen.
    • Laten inwerken.
    • Inwerktijd 1-5 minuten, afhankelijk van vervuiling.
    • Spoel oppervlakken goed met schoon water.
    • Bij toepassingen met verwerking van levensmiddelen, grondig spoelen met drinkwater.
    • Sproeitoestel
    • Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
    • 1-80°C verwerkingstemperatuur.
    • Besproei object volledig met het product.
    • Laten inwerken.
    • Inwerktijd 1-5 minuten, afhankelijk van vervuiling.
    • Reinig object.
    • Spoelen met schoon water.
    • Bij toepassingen met verwerking van levensmiddelen, grondig spoelen met drinkwater.
    • Z 20 Bevat but-2-yn-1,4-diol. Kan een allergische reactie veroorzaken.
    • H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
    • H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
    • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
    • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
    • P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
    • P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
    • P405 Achter slot bewaren.
    • P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.

    Technische Specificaties

    Categorie
    Afmetingen (l x b x h)230 x 188 x 307 mm
    Gewicht10.9 kg
    Inhoud van de verpakking10 l
    pH0.2
    Verpakkingseenheid1 Stuk(s)